Guvernul Romaniei

 
Ordonanta de urgenta nr. 2/2014

din 29/01/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 11/02/2014

Ordonanta de urgenta nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


 

    Avand in vedere ca, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romaniei ii revine sarcina de a transpune si implementa directivele adoptate de Uniunea Europeana,
    precum si consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ care asigura cadrul primar de transpunere pentru Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, cu termen de transpunere 25 octombrie 2013,
    si de faptul ca orice intarziere a autoritatilor romane poate conduce la declansarea actiunii de neindeplinire a obligatiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
    faptul ca incalcarea dreptului european se produce in situatia in care, la expirarea termenului procedural de raspuns de doua luni de la transmiterea avizului motivat, statele membre nu au adoptat inca masurile legislative interne de transpunere, indiferent daca in cursul procedurii contencioase se conformeaza,
    avand in vedere faptul ca prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2011) 1.024 din 1 septembrie 2011 a fost stabilita pentru Romania suma minima forfetara de 1.710.000 euro, iar valoarea factorului national "n" pentru calcularea penalitatilor cominatorii este de 3,29, penalitatile putand fi cuprinse intre aproximativ 2.000-130.000 euro/zi de intarziere, ceea ce ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,
    luand in considerare ca termenul asumat de autoritatile romane [ref. SANCO D4/IS/ac ARES (2012)] pentru corectarea deficientelor de transpunere ale Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate si securitate pentru donarea, obtinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea si distribuirea tesuturilor si a celulelor umane a fost iunie 2013,
    pentru corectarea omisiunilor de transpunere ale art. 118a din Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman in ceea ce priveste prevenirea patrunderii medicamentelor falsificate in lantul legal de aprovizionare,
    luand in considerare evitarea declansarii procedurii de infringement, precum si in scopul evitarii impunerii sanctiunilor pecuniare impotriva Romaniei conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene care accelereaza mecanismul de impunere a sanctiunilor pecuniare in cazul in care Comisia Europeana, sesizand Curtea de Justitie cu o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor, considera ca statul membru nu si-a indeplinit obligatia de a comunica masurile de transpunere a unei directive adoptate in conformitate cu o procedura legislativa,
    avand in vedere ca doar la comunicarea tuturor actelor de transpunere ale directivei se considera ca Romania, ca stat membru, si-a indeplinit obligatia de a se asigura transpunerea completa a prevederilor directivei, evitand astfel declansarea procedurii de infringement,
    in vederea asigurarii drepturilor conferite pacientilor de Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011, cu termen de transpunere 25 octombrie 2013, si in vederea evitarii declansarii de catre pacienti de procese pentru obtinerea drepturilor de rambursare in instanta in acord cu jurisprudenta CJUE,
    in considerarea faptului ca la data de 23 octombrie a.c., prin nota Nr. K1/450, ministrul afacerilor externe a solicitat ministrului sanatatii adoptarea cu celeritate a actelor normative pentru transpunerea actului european,
    avand in vedere Politica de toleranta 0 adoptata de Comisie pentru cazurile de netranspunere, potrivit Comunicarii privind o mai buna guvernanta a pietei unice COM (2012) 259, prin care statele membre trebuie sa isi asume obiectivul de toleranta zero cu privire la transpunerea directivelor tradus printr-o tinta de 0% deficit de transpunere si deficit de conformitate,
    luand in considerare ca prin Nota K1/415/11.10.2013 privind indeplinirea obligatiei de transpunere si notificare a masurilor de transpunere a directivelor, introdusa in sedinta Guvernului din 16 octombrie, ministrul afacerilor externe a informat premierul Romaniei privind tendinta ingrijoratoare de crestere semnificativa a numarului de directive restante, Romania inregistrand un deficit de transpunere de 2,3%,
    avand in vedere consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ care asigura transpunerea pentru Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE, in ceea ce priveste farmacovigilenta, cu termen de transpunere 28 octombrie 2013,
    in vederea diminuarii riscului declansarii unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
    tinand seama de faptul ca preluarea directivei mentionate asigura conditii necesare si obligatorii in realizarea unei activitati medicale de calitate pentru cetatenii Romaniei,
    avand in vedere faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor de implementare a acestora, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei, precum si in utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare din sistemul de sanatate,
    tinand cont de rolul major al activitatii de farmacovigilenta in protejarea sanatatii publice fata de posibilele reactii adverse ale medicamentelor si in obtinerea profilului complet de siguranta al medicamentelor,
    avand in vedere ca in baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, este necesara ducerea la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din actul aderarii si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si din celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu,
    tinand cont de necesitatea evitarii paralelismului legislativ la nivel national si stabilirea cadrului legal pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, care a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2013, data de la care s-a abrogat Directiva nr. 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice, care impune abrogarea in regim de urgenta a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,
    avand in vedere necesitatea furnizarii de servicii medicale in concordanta cu nevoile reale ale comunitatii, implicarea nemijlocita a autoritatilor administratiei publice locale in imbunatatirea adresabilitatii si accesibilitatii serviciilor medicale, accesul sporit al populatiei la serviciile medicale preventive si curative, diminuarea birocratiei in sistemul sanitar, garantarea accesului nediscriminatoriu la serviciile medicale de baza, indiferent de veniturile realizate,
    in vederea eliminarii disfunctionalitatilor posibil a fi generate de aplicarea descentralizarii si luand in considerare necesitatea de a acoperi toate domeniile cu risc major asupra populatiei cu structuri si activitati care pot preveni sau limita efectele cu caracter distructiv asupra starii generale de sanatate a populatiei,
    luand in considerare necesitatea adoptarii in regim de urgenta a cadrului organizatoric al sistemului de sanatate in acord cu modificarile generate de procesul de descentralizare, astfel incat calitatea asistentei medicale si sanatatea publica sa nu aiba de suferit,
    in vederea completarii cadrului organizatoric specific medicinei de urgenta prin generarea unor responsabilitati medicilor de familie, luand in considerare necesitatea stringenta de a acoperi cu personal competent zonele rurale ramase fara personal de specialitate ca urmare a inchiderii unui numar de 67 de spitale, precum si de a reduce presiunea adresabilitatii in crestere exponentiala pe unitatile de primiri urgente si compartimentele de primiri urgente,
    luand in considerare necesitatea de corelare a componentelor sistemului de urgenta, urmarind cresterea operativitatii in actiune si reducerea timpului de reactie in salvarea de vieti omenesti, precum si coordonarea actiunilor si includerea acestora intr-un sistem integrat care sa asigure un grad de operativitate sporita in caz de cutremur, calamitati naturale sau cataclisme, la care populatia este tot mai expusa,
    avand in vedere ca unul dintre criteriile de referinta structurale prevazute in cadrul acordului cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana este reprezentat de elaborarea pachetului de servicii medicale de baza in interiorul anvelopei existente de cheltuieli si definirea sferei asigurarilor private de sanatate in sistemul sanitar, care au ca termen de aprobare asumat in cadrul acordului mentionat sfarsitul anului 2013, pentru ca incepand cu anul 2014 sa poata fi implementate,
    luand in considerare recomandarile specifice de tara (RST) andosate de Consiliul European de vara din 27-28 iunie 2013, obiectivele asumate prin intermediul Programului National de Reforma 2013-2014, document strategic care permite informarea si controlul guvernamental asupra rezultatelor implementarii strategiei Europa 2020 in Romania si constituie, in acelasi timp, baza documentelor de raportare transmise Comisiei Europene (COM) in contextul Semestrului European, dar si faptul ca directiile prioritare de actiune pentru anul viitor, precum si evaluarea realizarilor obtinute la nivel national in 2013 vor constitui obiectul raportului COM - Analiza anuala a cresterii economice,
    avand in vedere necesitatea reglementarii organizarii, modalitatii de derulare si coordonare a activitatii de asistenta ambulatorie, precum si modul de finantare a acesteia, in scopul reducerii costurilor generate de spitalizarea prelungita sau inutila, cat si reorientarea fondurilor catre alte segmente ale sistemului de sanatate,
    in contextul acordarii unei importante deosebite serviciilor medicale de natura preventiva care sa conduca la cresterea accesibilitatii catre aceste tipuri de servicii, concomitent cu scaderea numarului de internari in unitatile sanitare cu paturi si acordarea unei finantari sporite pentru serviciile din ambulatoriu,
    avand in vedere conditiile restrictive impuse candidatilor la functia de manager de spital, in ceea ce priveste tipul cursurilor de perfectionare si unitatea formatoare furnizoare a acestora, precum si conditia de cadru didactic si cea de medic primar,
    luand in considerare necesitatea largirii sferei de acces la functia de manager de spital a specialistilor cu studii aprofundate in management/management sanitar, precum si posibilitatea ca medicii, manageri de spital, sa isi exercite profesia fara a perturba activitatea manageriala, in vederea obtinerii unei performante maxime a managementului unitatilor spitalicesti,
    in vederea corelarii dispozitiilor legale privind transferarea fondurilor din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetele locale, prin structurile de specialitate catre autoritatile administratiei publice locale,
    avand in vedere ca obiectivele de investitii derulate la nivelul spitalelor din reteaua sanitara a autoritatilor administratiei publice locale, ai caror ordonatori principali de credite sunt consiliile locale sau judetene, nu se regasesc nominalizate in anexele bugetului Ministerului Sanatatii,
    luand in considerare necesitatea de a asigura posibilitatea finantarii din bugetul Ministerului Sanatatii, pana la finalizare, a obiectivelor de investitii noi si in continuare care, la data transferarii managementului spitalelor, au fost finantate prin programele de investitii anuale, anexa la bugetul Ministerului Sanatatii, si care se aflau in derulare la nivelul spitalelor la data transferarii managementului, in diferite stadii de executie,
    avand in vedere ca prin ordin al ministrului sanatatii nu se pot aproba fonduri care sunt alocate din bugetul autoritatilor administratiei publice locale, iar alocarea acestor fonduri pe categorii de cheltuiala de natura investitiilor trebuie sa aiba in vedere, cu prioritate, strategia Ministerului Sanatatii privind dotarea si modernizarea infrastructurii sanitare, stabilite prin structurile specializate ale ministerului, ca urmare a reorganizarii sistemului sanitar,
    luand in considerare ca aceste masuri sunt urgente si de stricta necesitate pentru asigurarea unui cadrul legal cat mai unitar, corelat cu celelalte acte normative in vigoare,
    in considerarea faptului ca aceste elemente cu impact major in modalitatea de acordare a serviciilor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si asupra sanatatii populatiei Romaniei vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    avand in vedere angajamentele asumate de Guvernul Romaniei fata de organismele financiare internationale privind modificarea legislatiei existente pentru implementarea unei reforme cuprinzatoare a sistemului sanitar, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acestui sistem, cresterii eficientei cheltuielilor din acest sector si imbunatatirii rezultatelor sale, se impune adoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonantei de urgenta, deoarece neindeplinirea criteriului structural la termenul asumat poate pune in pericol continuarea acordului cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si autoritatilor din administratia publica locala."
   2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) protocoale standardizate la nivel national - documente elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii cu consultarea societatilor medicale de profil si cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, cu rol operational care structureaza transpunerea la nivel national a recomandarilor pentru practica clinica, dezvoltate in mod transparent si sistematic prin metodele medicinei bazate pe dovezi cu scopul orientarii deciziei privind interventiile in sanatate."
   3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si facultatile de medicina acreditate."
   4. La articolul 5, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "o) integrarea prioritatilor de sanatate publica in politicile si strategiile nationale si in strategiile sectoriale de dezvoltare durabila;".
   5. La articolul 7, dupa litera i) se introduc trei noi litere, literele j), k) si l), cu urmatorul cuprins:
    "j) cresterea capacitatii de raspuns la calamitati, dezastre si situatii de urgenta, inclusiv cele determinate de schimbarile climatice;
    k) evaluarea impactului la nivelul tuturor sectoarelor de activitate ce influenteaza determinantii starii de sanatate;
    l) abordarea intersectoriala pentru sanatate prin actiunea coordonata a tuturor institutiilor in vederea imbunatatirii sanatatii populatiei."
   6. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinantii starii de sanatate vor fi insotite de studii de impact asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a deciziei, efectuate conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii."
   7. La data de 1 august 2014, alineatul (5) de la articolul 9 se abroga.
   8. La articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) alte institutii si structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional sau local."
   9. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Institutiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, judetean si local, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, cu exceptia CNAS si a caselor de asigurari de sanatate, se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului."
   10. La articolul 16 alineatul (1), literele a) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) stabileste prioritatile nationale de sanatate publica;
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    g) aproba, prin ordin al ministrului, protocoalele standardizate la nivel national, elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, cu consultarea societatilor medicale de profil."
   11. La articolul 16, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor prevazute la alin. (1), Ministerul Sanatatii si structurile de specialitate ale acestuia au acces nemijlocit si utilizeaza datele din cadrul Platformei informatice din asigurarile de sanatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."
   12. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua litere noi, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
    "h) exercita functia de unitate de achizitii centralizate prin structura de specialitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, aprobata cu completari prin Legea nr. 184/2013;
    i) elaboreaza politica si strategiile in sistemul informatic si informational din sanatate, in vederea implementarii si utilizarii integrate si interoperabile a componentelor acestuia."
   13. La data de 1 august 2014, la alineatul (2) al articolului 17, litera o) se abroga.
   14. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita institutiilor Ministerului Sanatatii datele si documentele din care rezulta informatiile necesare intocmirii rapoartelor prevazute la alin. (1), precum si cele stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru care Romania are obligatia raportarii la nivelul Comisiei Europene.
    (4) Netransmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) de catre unitatile sanitare publice si/sau private reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice."
   15. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Asistenta medicala profilactica si curativa se asigura prin:
    a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie si de alte specialitati, centre de diagnostic si tratament, centre medicale, centre de sanatate, laboratoare, precum si prin alte unitati sanitare publice si private;
    b) unitati sanitare publice si private cu paturi.
    (2) Unitatile prevazute la alin. (1) au obligatia asigurarii conditiilor de mobilitate a informatiei medicale in format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sanatate al pacientului. In situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu acest sistem din platforma informatica din asigurarile de sanatate, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure conditiile de securitate si confidentialitate in procesul de transmitere a datelor."
   16. Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 431. - Normele metodologice privind activitatea de sanatate publica se elaboreaza de structurile de sanatate publica si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii."
   17. La articolul 45 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) pachetul programelor nationale de sanatate - ansamblul de actiuni multianuale orientate spre principalele domenii de interventie ale asistentei de sanatate publica;
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    c) implementarea programelor nationale de sanatate - procesul de organizare a resurselor umane, materiale si financiare, la nivelul unitatilor de specialitate, in scopul asigurarii de bunuri si servicii pentru beneficiarii acestor programe sau schimbari ale comportamentelor acestora, ca raspuns la anumite nevoi de sanatate identificate din date obiective."
   18. La data de 1 august 2014,litera e) de la alineatul (1) al articolului 45 se abroga.
   19. La data de 1 august 2014, alineatul (2) de la articolul 45 se abroga.
   20. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Pachetul programelor nationale de sanatate sunt elaborate, coordonate si evaluate de catre Ministerul Sanatatii prin structura de specialitate, desemnata prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pentru realizarea programelor nationale de sanatate, structura de specialitate colaboreaza cu CNAS si cu autoritati, institutii si organizatii nonguvernamentale.
    (3) Beneficiarii programelor nationale de sanatate sunt persoanele care au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1), precum si persoanele care au domiciliul in Romania si care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse.
    (4) In situatii de risc epidemiologic, beneficiarii programelor nationale de sanatate sunt persoanele prevazute la alin. (3), precum si persoanele aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei."
   21. La data de 1 august 2014, alineatele (1) si (4) de la articolul 48 se abroga.
   22. La articolul 48, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pachetul programelor nationale de sanatate, precum si conditiile si termenele necesare derularii se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii.
    (3) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."
   23. La data de 1 august 2014, alineatul (1) de la articolul 491 se abroga.
   24. La articolul 491, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Implementarea programelor nationale de sanatate se realizeaza prin unitatile de specialitate in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. Institutiile publice care implementeaza programele nationale de sanatate asigura cu titlu gratuit toate serviciile necesare derularii activitatii programelor nationale de sanatate."
   25. La data de 1 august 2014, articolul 50 se abroga.
   26. La data de 1 august 2014, articolul 51 se abroga.
   27. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52. - Atributiile autoritatilor din cadrul sistemului de sanatate publica si unitatilor de specialitate in domeniul programelor nationale de sanatate se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
   28. La data de 1 august 2014, articolul 53 se abroga.
   29. La articolul 54, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza astfel:
    a) de la bugetul Ministerului Sanatatii, din bugetul de stat si din venituri proprii prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    b) de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    c) din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (4) Modalitatea de decontare a bunurilor si serviciilor acordate in cadrul programelor nationale de sanatate se stabileste prin hotarare a Guvernului."
   30. La data de 1 august 2014, alineatele (3), (5) si (6) de la articolul 54 se abroga.
   31. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57. - Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asigura fondurile pentru finantarea programelor nationale de sanatate."
   32. La articolul 63, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) asigura continuitatea asistentei medicale primare prin consultatii de urgenta inregistrate prin sistemul national de urgenta, in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie, precum si in regim de garda, prin intermediul centrelor de permanenta;".
   33. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66. - Asistenta medicala primara si continuitatea in acest domeniu se desfasoara in cabinete de medicina de familie si centre de permanenta infiintate in conditiile legii."
   34. La articolul 72, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) interventii de prima necesitate in urgentele medicochirurgicale, precum si in afectiunile acute;".
   35. La articolul 72, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
    "k) acordarea de consultatii prevazute la lit. a) inregistrate prin sistemul national de urgenta, in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie."
   36. La articolul 91, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Serviciile de ambulanta judetene pot fi organizate si pot actiona in structuri zonale sau interjudetene in baza unor criterii operative."
   37. La articolul 93, dupa alineatul (54) se introduc trei noi alineate, alineatele (55)-(57), cu urmatorul cuprins:
    "(55) Unitatile de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene de urgenta pot include in structura proprie compartimentele de primire urgente din unitatile sanitare de pe raza administrativ-teritoriala a judetului respectiv.
    (56) Finantarea compartimentelor de primire urgente prevazute la alin. (55) este asigurata din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale acestui minister, in limita bugetului aprobat.
    (57) Aprobarea includerii compartimentelor de primiri urgente in structura unei unitati de primiri urgente se face prin ordin al ministrului sanatatii, in limita bugetului alocat finantarii unitatilor de primiri urgente, si in baza unor criterii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii la propunerea comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii."
   38. La articolul 93, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Pentru serviciile de ambulanta judetene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov se aproba, prin hotarare a Guvernului, infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de transport sanitar la cerere, atat intern, cat si extern, si de asigurare a asistentei medicale la cerere pentru manifestatii sportive si alte manifestatii cu public larg."
   39. Dupa titlul V "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" se introduce un nou titlu, titlul V1, cu urmatorul cuprins:
   
"TITLUL V 1
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate

   
 
CAPITOLUL I Dispozitii generale

    Art. 1261. - Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale ambulatorii de specialitate, asigurata prin servicii medicale clinice, paraclinice si de medicina dentara.
    Art. 1271. - Obiectivele asistentei medicale ambulatorii de specialitate sunt:
    a) furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentului in regim ambulatoriu in vederea protejarii, mentinerii sau imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
    b) asigurarea continuitatii de diagnostic si terapeutice a serviciilor de sanatate prin integrare verticala cu asistenta medicala primara si cu cea spitaliceasca.
    Art. 1281. - (1) Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de catre medicii de specialitate impreuna cu alt personal specializat si autorizat in conditiile legii si se acorda prin urmatoarele structuri medicale:
    a) cabinete medicale de specialitate organizate conform legislatiei in vigoare privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
    b) unitati medicale ambulatorii de specialitate, organizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care functioneaza independent sau integrat in structura spitalelor;
    c) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului;
    d) furnizori autorizati pentru ingrijiri de specialitate la domiciliu;
    e) unitati medicale ambulatorii ale universitatilor de medicina si farmacie acreditate.
    (2) In unitatile medicale ambulatorii de specialitate prevazute la alin. (1) lit. b) se pot include:
    a) laboratoare sau centre de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, organizate in conditiile legii;
    b) centre de diagnostic si tratament, centre medicale si centre de sanatate multifunctionale, organizate potrivit legii;
    c) ambulatorii de specialitate ale spitalelor; potrivit legii;
    d) ambulatorii integrate ale spitalelor;
    e) policlinici balneare;
    f) policlinici cu plata.
    (3) Servicii medicale de specialitate se acorda si prin:
    a) dispensare TBC;
    b) laboratoare/centre de sanatate mintala;
    c) stationare de zi cu profil de psihiatrie;
    d) cabinete de medicina dentara;
    e) cabinete si unitati medicale mobile organizate conform normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

   
 
CAPITOLUL II Derularea si coordonarea activitatilor din ambulatoriile de specialitate

    Art. 1291. - (1) Structurile medicale prevazute la art. 1281 pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) interventii de prima necesitate in urgentele medicochirurgicale, in limita competentelor personalului;
    b) activitati preventive;
    c) activitati medicale curative;
    d) activitati de investigatii si diagnostic;
    e) activitati de reabilitare medicala;
    f) activitati conexe actului medical;
    g) alte activitati de asistenta medicala de specialitate autorizate de Ministerul Sanatatii.
    (2) Medicii specialisti/medicii dentisti desfasoara activitati de asistenta ambulatorie astfel:
    a) ca persoana fizica independenta/autorizata potrivit prevederilor legale;
    b) organizati sub forma cabinetelor de specialitate conform legii;
    c) ca angajati ai uneia dintre structurile prevazute la art. 1281 sau al unitatilor sanitare cu personalitate juridica in structura carora functioneaza entitatea ambulatorie de specialitate.
    Art. 1301. - Autoritatile administratiei publice locale pot sprijini furnizorii de servicii medicale de specialitate, la nivelul comunitatilor locale, financiar, material si administrativ, inclusiv prin punerea la dispozitie a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale/laboratoare, conform unor criterii obiective si transparente aprobate prin hotarare a consiliului local.
    Art. 1311. - Furnizorii de servicii medicale de specialitate au urmatoarele obligatii specifice:
    a) inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea datelor colectate rezultate din activitatea proprie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
    b) raportarea datelor prevazute la lit. a) se face catre Ministerul Sanatatii, structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si, dupa caz, catre ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel national, in vederea fundamentarii deciziilor de politica de sanatate, precum si pentru raportarea datelor catre organismele internationale;
    c) raportarea catre CNAS si casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale a tuturor datelor mentionate in contractele incheiate cu acestia;
    d) pastrarea, securizarea si asigurarea sub forma de document scris si electronic a documentatiei primare, ca sursa a acestor date, constituind arhiva furnizorului, conform reglementarilor legale in vigoare.

   
 
CAPITOLUL III Finantarea activitatii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale

    Art. 1321. - Furnizorii de servicii medicale de specialitate pot desfasura activitatea prin structurile prevazute la art. 1281.
    Art. 1331. - Structurile care realizeaza activitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate pot realiza venituri, dupa caz, din:
    a) contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) contracte incheiate cu asiguratorii privati;
    c) contracte incheiate cu autoritatile administratiei publice locale;
    d) contravaloarea serviciilor prestate pacientilor in cadrul serviciilor necontractate cu terti platitori si suportata de acestia;
    e) contracte de cercetare si pentru activitate didactica;
    f) donatii, sponsorizari;
    g) alte surse, conform legii."
   40. La articolul 142, dupa litera q) se introduce o noua litera, litera q1), cu urmatorul cuprins:
    "q1) primitor - persoana care beneficiaza de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule."
   
*
    Prezentul punct transpune prevederile art. 3 lit. m) din Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 207 din 6 august 2010.
   41. La articolul 160, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160. - (1) Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza de catre medici de specialitate, in unitati sanitare publice sau private acreditate. Agentia Nationala de Transplant instituie si tine un registru al unitatilor sanitare publice sau private acreditate, accesibil publicului, in care sunt precizate activitatile pentru care a fost acreditata fiecare unitate sanitara. Lista unitatilor sanitare publice sau private acreditate se va publica pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant si se va actualiza permanent.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (6) Unitatile sanitare acreditate pentru activitatea de procesare si/sau utilizare de tesuturi si/sau celule pastreaza inregistrari privind activitatile lor, inclusiv privind tipurile si cantitatile de tesuturi si/sau de celule procurate, testate, conservate, prelucrate, stocate si distribuite sau utilizate in orice alt mod, precum si privind originea si destinatia tesuturilor si a celulelor destinate utilizarii la oameni. Ele vor trimite anual un raport de activitate Agentiei Nationale de Transplant care va fi publicat atat pe site-ul propriu, cat si pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant. Prevederile prezentului alineat se aplica in mod corespunzator si in cazul transplantului de organe."
   
*
    Prezentul punct transpune prevederile art. 10 alin. (1) si (2) ale Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate si securitate pentru donarea, obtinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea si distribuirea tesuturilor si a celulelor umane, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004.
   42. La articolul 165, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Spitalul poate fi public, public cu sectii sau compartimente private sau privat. Spitalele de urgenta se infiinteaza si functioneaza numai ca spitale publice.
    (3) Spitalele publice, prin sectiile, respectiv compartimentele private, si spitalele private pot furniza servicii medicale decontate din asigurarile sociale de sanatate, in conditiile stabilite in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, din alte tipuri de asigurari de sanatate, precum si servicii medicale cu plata, in conditiile legii."
   43. La articolul 165, alineatul (6) se abroga.
   44. La articolul 170, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile efectuate de unitatile spitalicesti, in cazurile prevazute la alin. (2), se ramburseaza de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institutiilor in reteaua carora functioneaza, precum si prin bugetul unitatii administrativteritoriale, bugetele universitatilor de medicina si farmacie, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la data incetarii cauzei care le-a generat."
   45. La articolul 174, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Managementul asistentei medicale acordate in spitalele publice poate fi transferat catre autoritatile administratiei publice locale, universitatile de medicina si farmacie de stat acreditate, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale, universitatilor de medicina si farmacie de stat acreditate, dupa caz.
    (22) Imobilele in care isi desfasoara activitatea spitalele publice prevazute la alin. (21) pot fi date in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, universitatilor de medicina si farmacie de stat acreditate, in conditiile legii."
   46. La articolul 178 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) la data incheierii contractului sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare postuniversitara in management sau management sanitar, avand o durata de minimum 3 luni;".
   47. La articolul 178, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Managerul, persoana fizica sau juridica, incheie contract de management cu Ministerul Sanatatii, ministerele sau institutiile cu retea sanitara proprie, reprezentate de ministrul sanatatii, conducatorul ministerului sau institutiei, dupa caz, pe o perioada de maximum 3 ani. Contractul de management poate inceta inainte de termen in urma evaluarii anuale sau ori de cate ori este nevoie. Evaluarea este efectuata pe baza criteriilor de performanta generale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si pe baza criteriilor specifice si a ponderilor stabilite si aprobate prin act administrativ al conducatorilor ministerelor sau institutiilor cu retea sanitara proprie, al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz. La incetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a postului, respectiv licitatie publica, dupa caz. Ministrul sanatatii, ministrul de resort sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, numesc prin act administrativ un manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitatiei publice, dupa caz."
   48. La articolul 179, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 179. - (1) Consiliul de administratie organizeaza concurs sau licitatie publica, dupa caz, pentru selectionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii sau, dupa caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu retea sanitara proprie si, respectiv, prin act administrativ al primarului unitatii administrativteritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, al conducatorului universitatii de medicina si farmacie, dupa caz."
   49. La articolul 186, alineatele (3), (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), membrii consiliului de administratie sunt:
    a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
    b) un reprezentant numit de consiliul judetean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
    (4) Institutiile prevazute la alin. (2), (3) si (31) sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in consiliul de administratie.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (7) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin. (2), (3) si (31)."
   50. La articolul 186, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
    "(31) Pentru spitalele publice din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), membrii consiliului de administratie sunt:
    a) 4 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pentru spitalele aflate in subordinea acestora;
    b) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice;
    c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat."
   51. Articolul 1891 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1891. - (1) Veniturile realizate de unitatile sanitare publice in baza contractelor de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate pot fi utilizate si pentru:
    a) investitii in infrastructura;
    b) dotarea cu echipamente medicale.
    (2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pot fi efectuate dupa asigurarea cheltuielilor de functionare, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante."
   52. La data de 1 august 2014, litera a) de la alineatul (2) al articolului 190 se abroga.
   53. La articolul 190 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitii legate de achizitia si construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate in executie;".
   54. La data de 1 august 2014, litera b) de la alineatul (3) al articolului 190 se abroga.
   55. La articolul 1903, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la art. 1901 lit. e) se asigura din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sanatatii."
   56. Articolul 1905 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1905. - (1) Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, care se aloca prin transfer in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate si autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
    a) finalizarea obiectivelor de investitii noi, de investitii in continuare, aflate in derulare si finantate, anterior datei transferarii managementului spitalelor publice, prin programele de investitii anuale ale Ministerului Sanatatii;
    b) dotarea cu aparatura medicala;
    c) reparatii capitale la spitale;
    d) finantarea obiectivelor de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente, precum si expertizarea, proiectarea si consolidarea cladirilor.
    (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sanatatii prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d), criteriile de alocare, precum si lista spitalelor publice beneficiare se aproba anual prin hotarare a Guvernului, dupa publicarea legii bugetului de stat.
    (3) Hotararea prevazuta la alin. (2) se aproba in baza propunerilor facute de structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii in urma solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale."
   57. Articolul 1906 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1906. - Autoritatile publice locale pot participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite in conditiile legii, bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare cu paturi transferate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale."
   58. La articolul 198, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 198. - (1) Spitalele finantate in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate au obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea proprie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conditiile prevazute de Contractul-cadru aprobat prin hotarare a Guvernului."
   59. La articolul 210, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 210. - (1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
    a) serviciile medicale - acele servicii nominalizate in pachetele de servicii, furnizate de catre persoanele fizice si juridice, potrivit prezentului titlu;
    b) furnizorii - persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;
    c) pachetul de servicii de baza - se acorda asiguratilor si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si se aproba prin hotarare a Guvernului;
    d) pachetul minimal de servicii - se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente si materiale sanitare numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, servicii de preventie si ingrijiri de asistenta medicala comunitara si se aproba prin hotarare a Guvernului;
    e) autorizarea - reprezinta un control al calificarii si al respectarii legislatiei existente in domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale in Romania;
    f) evaluarea - o procedura externa de verificare a performantelor unui furnizor de servicii medicale prin care se recunoaste ca furnizorul supus acestui proces corespunde standardelor prealabil stabilite in scopul de a garanta calitatea tuturor serviciilor medicale furnizate;
    g) contractarea - procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre casele de asigurari de sanatate si furnizori in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    h) pret de referinta - pretul utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru plata unor servicii medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preturi a Ministerului Sanatatii;
    i) dispozitivele medicale - sunt utilizate pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers, necesare in scopul recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, precum si alte tipuri de dispozitive prevazute in contractul-cadru si normele de aplicare ale acestuia;
    j) coplata - suma care reprezinta plata contributiei banesti a asiguratului, in temeiul obligatiei prevazute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baza, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in cuantumul si in conditiile stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art. 217 alin. (3) lit. j);".
   60. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 211. - (1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi:
    a) toti cetatenii romani cu domiciliul in tara si care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi;
    b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania si care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi;
    c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si obtinut dreptul de rezidenta in Romania, pentru o perioada de peste 3 luni si care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi;
    d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si anume desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intoarce de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana si care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi;
    e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi.
    (2) Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii, inclusiv obligatii fiscale accesorii datorate pentru creantele fiscale.
    (3) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza:
    a) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), odata cu pierderea dreptului de domiciliu in Romania, precum si in conditiile art. 258 alin. (2);
    b) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), odata cu pierderea dreptului de sedere in Romania, precum si in conditiile art. 258 alin. (2);
    c) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c), odata cu pierderea dreptului de rezidenta in Romania, pentru o perioada de peste 3 luni, precum si in conditiile art. 258 alin. (2);
    d) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. d), odata cu pierderea calitatii de lucrator frontalier, precum si in conditiile art. 258 alin. (2);
    e) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita in acest sistem.
    (4) Retinerea contributiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, se stabileste prin ordin comun al presedintelui CNAS si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.
    (5) Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS."
   61. La articolul 213 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"
   62. La articolul 214, alineatul (2) se abroga.
   63. La articolul 215, alineatul (3) se abroga.
   64. Articolul 216 se abroga.
   65. Articolul 217 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 217. - (1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaboreaza de CNAS in urma consultarii cu Colegiul Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiul Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul in care urmeaza sa se aprobe un nou Contract-cadru.
    (3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
    a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate si pachetul de servicii minimal;
    b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
    c) respectarea criteriilor de calitate pentru serviciile medicale oferite in cadrul pachetelor de servicii;
    d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
    e) modalitatile de plata utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
    f) masuri de ingrijire la domiciliu, de reabilitare;
    g) conditiile acordarii serviciilor la nivel teritorial, precum si lista acestora;
    h) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale;
    i) modul de informare a asiguratilor;
    j) coplata, pentru unele servicii medicale, dupa caz.
    (4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS, in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii Guvernului prevazuta la alin. (2)."
   66. La articolul 218, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 218. - (1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru si normele sale de aplicare."
   67. La articolul 218 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;".
   68. La articolul 219, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
    h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1)."
   69. Articolul 220 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 220. - (1) Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevazut de prezenta lege.
    (2) Pentru persoanele care au beneficiat de servicii medicale in conditiile alin. (1), furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa comunice CNAS datele de identificare ale acestora.
    (3) CNAS comunica la ANAF, trimestrial, pe baza de protocol, datele de identificare ale persoanelor prevazute la alin. (2) in vederea impunerii conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se constata existenta veniturilor asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate."
   70. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 222. - Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale."
   71. La articolul 223, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 223. - (1) In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun."
   72. Alineatele (2) si (3) ale articolului 223 se abroga.
   73. Articolul 224 se abroga.
   74. Articolul 225 se abroga.
   75. La articolul 227, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 227. - (1) Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:
    a) serviciile medicale de urgenta altele decat cele finantate direct de Ministerul Sanatatii;
    b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;
    c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;
    d) prescrierea tratamentului necesar ameliorarii sau vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si cel igieno-dietetic.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (1) si (2) si modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru si normele sale de aplicare."
   76. La articolul 228, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, inclusiv ingrijiri paliative la domiciliu, se acorda de furnizori evaluati si autorizati in acest sens."
   77. Articolul 230 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 230. - Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele de aplicare."
   78. Articolul 233 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 233. - (1) Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor categoriilor de persoane prevazute la art. 213 alin. (1) lit. a) si pentru femeile gravide si lauze se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta.
    (2) Valoarea medicamentelor prevazute la art. 232 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevazute in actele normative de la art. 213 alin. (1) lit. c) si d), se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru si ale normelor sale de aplicare.
    (3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru si in normele sale de aplicare.
    (4) Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru si in normele sale de aplicare.
    (5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru."
   79. La articolul 234, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 234. - (1) Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, inclusiv ingrijiri paliative la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii."
   80. Articolul 235 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 235. - Asiguratii au dreptul la transport sanitar, necesar pentru realizarea unui serviciu medical, in cazurile prevazute in contractul-cadru."
   81. La articolul 237, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 237. - (1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt:
    a) serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
    b) unele servicii medicale de inalta performanta;
    c) unele servicii de asistenta stomatologica;
    d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
    e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;
    f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;
    g) serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
    h) fertilizarea in vitro;
    i) asistenta medicala la cerere;
    j) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;
    k) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;
    l) serviciile medicale solicitate de asigurat;
    m) unele servicii si proceduri de reabilitare;
    n) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitati medico-sociale;
    o) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii;
    p) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;
    q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;
    r) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;
    s) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
    t) activitati de interes deosebit in realizarea obiectivelor strategiei de sanatate publica, definite prin contractul-cadru."
   82. La articolul 237, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Pentru serviciile care nu sunt decontate din fond, necesare personalului armatei si al Ministerului Afacerilor Interne care a fost ranit, a devenit invalid ori a dobandit alte afectiuni fizice sau psihice pe timpul participarii la actiuni militare ori in legatura cu acestea, contravaloarea se asigura de la bugetul de stat, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului."
   83. La articolul 237, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. b), c), f) si m) si contributia personala prevazuta la alin. (1) lit. k) se stabilesc prin contractul-cadru.
    (3) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. q), r) si s) se suporta din bugetul de stat.
    (4) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. n) se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii."
   84. La articolul 238, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate elaborate de catre structuri de specialitate si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, referitoare la serviciile oferite in cadrul pachetelor de servicii."
   85. Articolul 240 se abroga.
   86. La data de 1 august 2014, articolul 241 se abroga.
   87. Articolul 242 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 242. - Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza sau prin alte farmacii, dupa caz."
   88. Articolul 243 se abroga.
   89. Articolul 244 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 244. - (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri medicale si paliative la domiciliu, care indeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS si Ministerul Sanatatii, pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) Procesul de evaluare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de ingrijiri medicale si paliative la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii privati de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat, precum si alte persoane fizice sau juridice autorizate in acest sens de Ministerul Sanatatii.
    (3) Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri medicale si paliative la domiciliu, care urmeaza a intra in relatii contractuale cu casele de asigurari, se face conform metodologiei si criteriilor de evaluare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
    (4) Pentru realizarea procesului de evaluare, furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri medicale si paliative la domiciliu au obligatia platii unei taxe de evaluare al carui cuantum se aproba prin ordinul prevazut la alin. (3). Veniturile obtinute in urma activitatii de evaluare se constituie venituri proprii la fond."
   90. La articolul 246, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa, relatii contractuale care reprezinta actiuni multianuale."
   91. La data de 1 august 2014, literele e) si g) de la alineatul (1) al articolului 252 se abroga.
   92. Articolul 254 se abroga.
   93. La articolul 256, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au calitatea de angajator, precum si a contributiilor datorate de persoanele fizice obligate sa se asigure se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF si organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
   94. La articolul 256, alineatul (3) se abroga.
   95. La articolul 256, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Veniturile asupra carora se stabileste contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si cota de contributie sunt prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
   96. La articolul 258, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul nerespectarii prevederilor art. 257 alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 220, dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei."
   97. Articolul 2581 se abroga.
   98. La articolul 259, alineatele (4), (5) si (6) se abroga.
   99. La articolul 259, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(9) Persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la alin. (7) si art. 257 si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la salariul de baza minim brut pe tara.
    (10) Strainii beneficiari ai unei forme de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate incepand cu data obtinerii formei de protectie, in conditiile prezentei legi."
   100. La articolul 259, alineatul (11) se abroga.
   101. La articolul 260, alineatele (2) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. d), f), i) si j) se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.
    (3) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj.
    (4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra ajutorului social acordat, in conditiile legii, pentru asigurarea venitului minim garantat."
   102. La articolul 261, alineatul (2) se abroga.
   103. La articolul 261, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Persoanele prevazute la art. 257 si 258 au obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale din cadrul ANAF documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond."
   104. La articolul 262, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 262. - (1) Sumele colectate in conditiile art. 256 alin. (2) se utilizeaza astfel:
    a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte;
    b) o cota de 3% pentru cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale CNAS si caselor de asigurari de sanatate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depasirea limitei de 3%;
    c) fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite anual la nivelul CNAS, in conditiile prevazute la art. 256 alin. (41)."
   105. La articolul 262, alineatele (11) si (12) se abroga.
   106. Dupa articolul 262 se introduce un nou articol, articolul 2621, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2621. - (1) Fondul suporta cheltuieli pentru asigurarea pachetului minimal de servicii, cu exceptia asistentei medicale comunitare si a serviciilor pentru activitatea de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat prevazute la art. 90 si art. 93 alin. (1), (11), (4), (5) si (51).
    (2) Cheltuielile suportate din fond, prevazute la alin. (1), se asigura prin sume transferate de la bugetul Ministerului Sanatatii, atat de la bugetul de stat, cat si din veniturile proprii, in conformitate cu prevederile art. 256 alin. (1) lit. b) si d)."
   107. La articolul 265, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(21) Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru realizarea programelor nationale de sanatate, ramase neutilizate, se vireaza de CNAS pana la sfarsitul anului in contul bugetului din care provin."
   108. La articolul 268, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Membrii comisiilor de experti prevazute la alin. (1) beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul functiei de presedintedirector general al casei de asigurari de sanatate, care se acorda proportional cu numarul de participari efective la sedinte. Indemnizatiile si cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea in comisiile de experti sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurari de sanatate la nivelul careia functioneaza comisia. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de experti se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS."
   109. La articolul 270 alineatul (1), litera (n) se abroga.
   110. La articolul 270, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) CNAS organizeaza si administreaza Platforma informatica din asigurarile de sanatate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate, sistemul national de prescriere electronica si sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului, asigurand interoperabilitatea acestuia cu solutiile de e-Sanatate la nivel national, pentru utilizarea eficienta a informatiilor in elaborarea politicilor de sanatate si pentru managementul sistemului de sanatate."
   111. La articolul 277, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Consiliul de administratie are un vicepresedinte ales de consiliul de administratie prin vot secret. Vicepresedintele consiliului de administratie este si vicepresedintele CNAS."
   112. La articolul 295, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), structurile de specialitate din CNAS colaboreaza cu organele judiciare, precum si cu alte institutii si autoritati ale statului in functie de domeniul de competenta specific."
   113. Articolul 298 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 298. - (1) CNAS impreuna cu CMR, CMDR si CFR organizeaza Comisia centrala de arbitraj care poate solutiona, la solicitarea uneia dintre parti, litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari. Comisia functioneaza pe langa CNAS si nu are personalitate juridica.
    (2) Comisia centrala de arbitraj este formata din 6 arbitri, dintre care 3 arbitri numiti de catre CNAS si cate un arbitru numit de catre CMR, CMDR si CFR. In aceleasi conditii, pentru fiecare arbitru va fi desemnat cate un membru supleant.
    (3) Presedintele Comisiei centrale de arbitraj este un arbitru acceptat de parti."
   114. Articolul 299 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 299. - (1) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj se elaboreaza de catre CNAS, cu consultarea CMR, CMDR si CFR. Regulamentul se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Sanatatii.
    (2) Pentru activitatile desfasurate in cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS.
    (3) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din sumele alocate pentru administrarea fondului."
   115. La articolul 305, litera a1) se abroga.
   116. La articolul 305, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari documentele justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind sumele decontate din fond, precum si documente medicale si administrative existente la nivelul entitatii controlate si necesare actului de control."
   117. La articolul 306, litera b1) se abroga.
   118. La articolul 330, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea si implementarea acestuia este un proiect de utilitate publica de interes national."
   119. La articolul 331, dupa alineatul (6) se introduc trei alineate noi, alineatele (7)-(9) cu urmatorul cuprins:
    "(7) In mediul de stocare al cardului national de asigurari sociale de sanatate, in partitii diferite de cele in care sunt inscrise datele privind functionalitatea de card de sanatate, pot fi inscrise certificate digitale, asa cum sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile ulterioare, in vederea utilizarii in relatia cu autoritati publice din Romania, utilizarea cardului in aceste cazuri fiind reglementata prin acte normative elaborate sau initiate de autoritatile in cauza.
    (8) Noile carti de identitate, eliberate incepand cu anul 2014, in mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 235/2013, vor avea si functionalitatea de card national de asigurari sociale de sanatate.
    (9) In momentul eliberarii catre un cetatean a unei carti de identitate prevazute la alin. (8), cardul national de asigurari sociale de sanatate isi inceteaza valabilitatea."
   120. La articolul 3381, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Prin exceptie de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Sanatatii nu va percepe dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere la sumele reprezentand plati in avans acordate conform alin. (1)."
   121. La articolul 362, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) finantarea programelor nationale de sanatate;"
   122. La articolul 385, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Medicii, functionari publici cu statut special, pot desfasura activitati profesionale, potrivit competentei, si in afara orelor de program, in sectorul public sau privat."
   123. La articolul 466, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
    "(12) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor, functionari publici cu statut special incadrati in unitati sanitare subordonate ministerelor sau institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, in conditiile legii, prin derogare de la regimul incompatibilitatilor aplicabil acestei categorii de personal."
   124. La articolul 695, punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "17. obligatie de serviciu public - obligatia detinatorului autorizatiei de punere pe piata/reprezentantului detinatorului autorizatiei de punere pe piata si a distribuitorilor angro de a asigura permanent o gama adecvata de medicamente care sa raspunda necesitatilor unui spatiu geografic determinat si de a livra pe intreg spatiul respectiv cantitatile solicitate in cel mai scurt termen de la primirea comenzii;".
   125. La articolul 729, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Detinatorul autorizatiei de punere pe piata trebuie sa notifice Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in cazul in care, temporar sau permanent, un medicament inceteaza sa fie pus pe piata din Romania; in afara unor situatii exceptionale, aceasta notificare trebuie sa fie facuta cu cel putin 6 luni inainte de intreruperea punerii pe piata a medicamentului, iar in situatia intreruperii punerii pe piata a medicamentului din motive comerciale, notificarea trebuie sa fie facuta cu cel putin 12 luni inainte de intreruperea punerii pe piata. In perioada de 6, respectiv 12 luni, detinatorul autorizatiei de punere pe piata are obligatia de a respecta prevederile art. 792 alin. (2) de asigurare a unor stocuri adecvate si continue de medicamente. Detinatorul autorizatiei de punere pe piata informeaza Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale cu privire la motivele unei astfel de masuri, in conformitate cu prevederile art. 840 alin. (2).
    (3) Pe baza solicitarii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale sau a Ministerului Sanatatii, dupa caz, in special in contextul farmacovigilentei, detinatorul autorizatiei de punere pe piata trebuie sa furnizeze Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale toate datele privind volumul de vanzari al medicamentului si orice date aflate in posesia acestuia privind volumul de prescrieri."
   126. Articolul 739 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 739. - (1) Inainte sa fie luata o decizie privind o cerere de autorizare de punere pe piata sau de suspendare ori retragere a unei autorizatii sau de modificare a termenilor unei autorizatii de punere pe piata considerata necesara, in cazuri speciale, unde sunt implicate interesele Uniunii Europene, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeana sau solicitantul ori detinatorul autorizatiei de punere pe piata se pot adresa Comitetului pentru medicamente de uz uman, pentru aplicarea procedurii prevazute la art. 32, 33 si 34 din Directiva 2001/83/CE.
    (2) In cazul in care solicitarea de arbitraj are loc in urma evaluarii datelor de farmacovigilenta referitoare la un medicament autorizat, Comitetul pentru medicamente de uz uman poate sesiza Comitetul de farmacovigilenta pentru evaluarea riscului cu privire la problema in discutie si se pot aplica prevederile art. 81910 alin. (2). Comitetul de farmacovigilenta pentru evaluarea riscului poate emite o recomandare in conformitate cu procedura prevazuta la art. 32 din Directiva 2001/83/CE; recomandarea finala este transmisa Comitetului pentru medicamente de uz uman sau Grupului de coordonare, dupa caz, si se aplica procedura prevazuta la art. 81911. Daca unul din criteriile enumerate la art. 8199 alin. (1) este indeplinit, se aplica procedura prevazuta la art. 8199 - 81911. Daca este cazul, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale trebuie sa identifice clar problema care este adresata Comitetului pentru medicamente de uz uman spre evaluare si sa informeze solicitantul sau detinatorul autorizatiei de punere pe piata.
    (3) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si solicitantul sau detinatorul autorizatiei de punere pe piata trebuie sa furnizeze Comitetului pentru medicamente de uz uman toate informatiile disponibile despre problema in discutie.
    (4) In cazul in care solicitarea de arbitraj adresata Comitetului pentru medicamente de uz uman se refera la o grupa de medicamente sau la o clasa terapeutica, procedura poate fi limitata la anumite parti ale autorizatiei; in acest caz, acelor medicamente li se aplica prevederile art. 743 numai daca au fost folosite procedurile de autorizare prevazute in prezenta sectiune. Medicamentele autorizate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, care apartin aceleiasi grupe sau clase terapeutice, sunt si acestea vizate de procedura initiata in temeiul prezentului articol.
    (5) Fara a contraveni prevederilor art. 739 alin. (1), in cazul in care, in orice etapa a procedurii, apare necesitatea unor actiuni urgente de protectie a sanatatii publice, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale poate suspenda autorizatia de punere pe piata si poate interzice utilizarea medicamentului in cauza in Romania, pana la adoptarea unei decizii definitive; Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza Comisia Europeana, Agentia Europeana a Medicamentelor si celelalte state membre cu privire la motivele actiunii sale, nu mai tarziu de urmatoarea zi lucratoare.
    (6) In situatiile in care, in conditiile prevazute la alin. (4), domeniul de aplicare al procedurii initiate in temeiul prezentului articol include medicamente autorizate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, si in care, in orice etapa a procedurii, apare necesitatea unor actiuni urgente de protectie a sanatatii publice, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pune in aplicare masurile impuse de Comisia Europeana cu privire la suspendarea autorizatiilor de punere pe piata si interzicerea utilizarii medicamentelor in cauza, pana la adoptarea unei decizii definitive de catre Comisia Europeana."
   127. La articolul 787, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) In cazul medicamentelor decontate in cadrul sistemului national de asigurari de sanatate, detinatorul autorizatiei de punere pe piata/reprezentantul acestuia in Romania ia toate masurile necesare astfel incat distributia angro a acestor medicamente sa se realizeze prin minimum 3 distribuitori angro autorizati, cu exceptia medicamentelor furnizate in conditiile art. 699."
   128. Articolul 7961 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7961. - Prevederile art. 787 si art. 791 lit. c) nu se aplica in cazul distributiei angro de medicamente in tari terte, iar prevederile art. 791 lit. b) si c1 nu se aplica in cazul in care un medicament tranziteaza direct dintr-o tara terta, fara a fi importat. Cu toate acestea, intr-un asemenea caz, distribuitorii angro trebuie sa se asigure ca medicamentele sunt obtinute numai de la persoane autorizate sau indreptatite sa furnizeze medicamente in conformitate cu prevederile legale aplicabile in tara terta in cauza. In situatiile in care furnizeaza medicamente unor persoane din tari terte, distribuitorii angro trebuie sa se asigure ca medicamentele sunt furnizate numai unor persoane care sunt autorizate sau indreptatite sa primeasca medicamente pentru distributie angro sau catre public, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in tara terta in cauza. Prevederile art. 793 se aplica in cazul furnizarii de medicamente catre persoane din tari terte autorizate sau indreptatite sa furnizeze medicamente catre populatie."
   129. Dupa articolul 799 se introduce un nou articol, articolul 7991, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7991. - (1) Producatorii, detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii acestora in Romania si distribuitorii angro si en detail de medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare au obligatia sa declare Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale a Medicamentului toate activitatile de sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli suportate pentru medici, asistenti medicali, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitati in domeniul sanatatii.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si beneficiarilor activitatilor de sponsorizare, medici, asistenti medicali, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitati in domeniul sanatatii.
    (3) Formularele de declarare a activitatilor de sponsorizare prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    (4) Informatiile declarate in formularele prevazute la alin. (3) se publica pe site-ul ANMDM, pentru publicitatea la medicamente, al Ministerului Sanatatii pentru dispozitive medicale si materiale sanitare, al entitatii care desfasoara activitatile de sponsorizare, precum si al beneficiarilor acestora, dupa caz."
   130. Articolul 8199 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8199. - (1) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, daca este cazul, initiaza procedura prevazuta in cadrul prezentului paragraf, pe baza temerilor aparute in urma evaluarii datelor generate de activitatile de farmacovigilenta, informand celelalte autoritati competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Agentia Europeana a Medicamentelor si Comisia Europeana, in urmatoarele situatii:
    a) intentioneaza sa suspende sau sa retraga o autorizatie de punere pe piata;
    b) intentioneaza sa interzica furnizarea unui medicament;
    c) intentioneaza sa refuze reinnoirea unei autorizatii de punere pe piata;
    d) este informata de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata despre faptul ca, avand in vedere temerile privind siguranta, acesta a intrerupt punerea pe piata a unui medicament sau a luat masuri in vederea retragerii unei autorizatii de punere pe piata ori intentioneaza sa faca acest lucru sau nu a solicitat reinnoirea unei autorizatii de punere pe piata.
    (2) Pe baza temerilor aparute in urma evaluarii datelor generate de activitatile de farmacovigilenta, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza celelalte autoritati competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Agentia Europeana a Medicamentelor si Comisia Europeana in situatiile in care considera ca este necesara semnalarea unei noi contraindicatii, reducerea dozei recomandate sau restrangerea indicatiilor unui medicament; informarea prezinta masurile avute in vedere si justificarea acestora. Atunci cand sunt necesare masuri urgente, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale initiaza procedura prevazuta in cadrul prezentului paragraf, in oricare dintre cazurile prevazute la alin. (1). Atunci cand pentru medicamentele autorizate in conformitate cu procedurile prevazute la titlul XVII, capitolul III, sectiunea a 5-a nu se initiaza procedura prevazuta in cadrul prezentului paragraf, cazul este prezentat Grupului de coordonare. In situatii care implica interesele Uniunii Europene, se aplica prevederile art. 739.
    (3) Daca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale initiaza procedura prevazuta in prezentul paragraf, iar medicamentul este autorizat si in alt stat membru, aceasta ia cunostinta din informarea trimisa de Agentia Europeana a Medicamentelor despre rezultatele verificarilor referitoare la aspectele de siguranta semnalate, respectiv daca acestea privesc si alte medicamente decat cele mentionate in informarea transmisa catre Agentia Europeana a Medicamentelor sau daca acestea sunt comune tuturor medicamentelor care apartin aceleiasi grupe sau clase terapeutice. In acest caz se aplica procedurile prevazute la art. 81910 si 81911. In celelalte cazuri, aspectele de siguranta sunt gestionate de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. Daca este cazul, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pune la dispozitia detinatorilor autorizatiei de punere pe piata informatia ca procedura a fost initiata.
    (4) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 8199 alin. (1) si (2), art. 81910 si 81911, in cazul in care sunt necesare actiuni urgente pentru a proteja sanatatea publica, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale poate suspenda autorizatia de punere pe piata si poate interzice utilizarea medicamentului in cauza pe teritoriul Romaniei pana la adoptarea unei decizii definitive. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza Comisia Europeana, Agentia Europeana a Medicamentelor si autoritatile competente din celelalte state membre cu privire la motivele actiunii sale, cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare.
    (5) In orice stadiu al procedurii prevazute la art. 81910-81911, Comisia Europeana poate solicita statelor membre in care este autorizat medicamentul sa ia imediat masuri temporare. In cazul in care domeniul de aplicare al procedurii, determinat in conformitate cu alin. (1) si (2), include medicamente autorizate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, Comisia Europeana poate, in orice stadiu al procedurii deschise in temeiul prezentului paragraf, sa ia imediat masuri temporare privind autorizatiile de punere pe piata in cauza.
    (6) Informatiile mentionate in prezentul articol pot viza medicamente individuale, o grupa de medicamente sau o clasa terapeutica. Daca un aspect de siguranta vizeaza mai multe medicamente decat cele mentionate in informatiile trimise sau daca acesta este comun tuturor medicamentelor care apartin aceleiasi grupe sau clase terapeutice, Agentia Europeana a Medicamentelor poate extinde domeniul de aplicare al procedurii in mod corespunzator. In cazul in care domeniul de aplicare al procedurii initiate in temeiul prezentului articol vizeaza o grupa de medicamente sau o clasa terapeutica, medicamentele autorizate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 care apartin grupei sau clasei respective sunt, de asemenea, vizate de procedura.
    (7) In momentul in care comunica informatiile mentionate la alin. (1) si (2), Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pune la dispozitia Agentiei Europene a Medicamentelor toate informatiile stiintifice relevante pe care le detine, precum si orice evaluare pe care a realizat-o."
   131. La articolul 81910, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 81910. - (1) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale poate anunta public deschiderea procedurii prevazute la art. 8199 alin. (1) si (2), pe portalul web national privind medicamentele, in concordanta cu anuntul public al Agentiei Europene a Medicamentelor de pe portalul web european privind medicamentele. Anuntul precizeaza problema care a fost inaintata Agentiei Europene a Medicamentelor in conformitate cu art. 8199, medicamentele si, daca este cazul, substantele active in cauza. De asemenea, acesta trebuie sa contina informatii privind dreptul detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata, profesionistilor din domeniul sanatatii si publicului de a comunica Agentiei Europene a Medicamentelor informatii relevante pentru procedura si precizeaza demersul care trebuie urmat in acest scop."
   132. La articolul 836 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m1), cu urmatorul cuprins:
    "m1) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si suspendarea temporara a autorizatiei, pentru o perioada de pana la 6 luni, in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 695 pct. 17 si art. 792 alin. (2), precum si a obligatiilor stabilite potrivit art. 792 alin. (21)."
   133. La articolul 836 alineatul (1), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "n) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, in caz de nerespectare a obligatiei prevazute la art. 729 alin. (2);".
   134. La articolul 840, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Detinatorul autorizatiei de punere pe piata este obligat sa notifice imediat Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si autoritatile competente din alte state membre interesate ale Uniunii Europene, in legatura cu orice actiune pe care a initiat-o pentru suspendarea punerii pe piata a unui medicament sau pentru retragerea unui medicament de pe piata sau nesolicitarea reinnoirii unei autorizatii de punere pe piata, impreuna cu motivele acestei actiuni. Detinatorul autorizatiei de punere pe piata trebuie sa declare, in special, daca o astfel de actiune se intemeiaza pe oricare dintre motivele prevazute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1).
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (4) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia in considerare lista publicata anual de Agentia Europeana a Medicamentelor, pusa la dispozitia publicului, pentru medicamentele la care au fost refuzate, retrase sau suspendate autorizatiile de punere pe piata la nivelul Uniunii Europene, a caror distributie a fost interzisa sau care au fost retrase de pe piata, inclusiv cu mentionarea motivelor care au stat la baza luarii unor astfel de masuri."
   135. La articolul 840, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Detinatorul autorizatiei de punere pe piata recurge la notificarea prevazuta la alin. (2) si in cazul in care actiunea are loc intr-o tara terta si se intemeiaza pe oricare dintre motivele prevazute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1).
    (22) Detinatorul autorizatiei de punere pe piata notifica, de asemenea, Agentia Europeana a Medicamentelor atunci cand actiunile mentionate la alin. (2) sau (21) se intemeiaza pe oricare dintre motivele prevazute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1)."
   
*
    Punctele 128-130 si 132-137 din prezenta ordonanta de urgenta transpun Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE in ceea ce priveste farmacovigilenta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
   136. Dupa titlul XVII "Medicamentul", se introduc doua noi titluri, titlul XVIII "Asistenta medicala transfrontaliera" si titlul XIX "Dispozitive medicale", cu urmatorul cuprins:

   
TITLUL XVIII

  Asistenta medicala transfrontaliera

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 864. - (1) Prezentul titlu stabileste cadrul general de facilitare a accesului la asistenta medicala transfrontaliera sigura si de inalta calitate si promoveaza cooperarea in domeniul asistentei medicale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, denumita in continuare UE.
   (2) Prezentul titlu se aplica serviciilor de asistenta medicala acordate pacientilor, fara a tine seama de modul de organizare, de furnizare si de finantare a furnizorilor de servicii de asistenta medicala.
   (3) Prezentul titlu nu se aplica:
   a) serviciilor in domeniul ingrijirii pe termen lung al caror scop este asistenta acordata persoanelor care au nevoie de ajutor pentru indeplinirea sarcinilor zilnice, de rutina, dupa cum urmeaza:
   1. tratamentul bolnavilor care necesita izolare sau internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar spital;
   2. ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu;
   b) alocarii de organe si accesului la organe in scopul transplantului de organe;
   c) cu exceptia cap. V din prezentul titlu, programelor de vaccinare a populatiei impotriva bolilor infectioase, care sunt exclusiv menite sa protejeze sanatatea populatiei si care fac obiectul unor masuri specifice de planificare si implementare.
   Art. 865. - (1) Prezentul titlu se aplica fara a aduce atingere legislatiei care transpune urmatoarele reglementari din legislatia europeana:
   a) aprobarea normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentelor de uz uman, a criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare si a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor sau neincluderea medicamentelor in Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;
   b) stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si a dispozitivelor medicale implantabile active, precum si a dispozitivelor medicale;
   c) protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberei circulatii a acestor date;
   d) detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale si liberul acces la informatiile de interes public;
   e) privind comertul electronic si unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
   f) prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
   g) aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman;
   h) titlului XVII "Medicamentul", art. 695-862 din prezenta lege;
   i) organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice;
   j) aprobarea standardelor privind selectia si evaluarea donatorului de tesuturi si celule, sistemele de alerta si procedurile de urgenta, calificarea personalului din bancile de tesuturi si celule, sistemul de calitate, importul si exportul de tesuturi si celule umane, relatiile intre bancile de tesuturi si celule si terte parti, a Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic", art. 141-164 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesionala a persoanei desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate in scop terapeutic si infiintarea Agentiei Nationale de Transplant;
   k) recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European, aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza, recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar si a diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, aprobarea Procedurii de atestare a calificarii - pregatire si experienta profesionala - dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei, aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum si de stabilire a statutului persoanelor prevazute la art. 40-42 din Hotararea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana, cu completarile ulterioare, care urmeaza masura compensatorie in vederea recunoasterii profesionale in Romania, recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar; titlului XII "Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania", art. 370-467, titlului XIII "Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania", art. 468-552, si titlului XIV, "Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania", art. 553-641 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana; privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare; aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare; privind organizarea invatamantului postuniversitar de specialitate medical, medicodentar si farmaceutic uman si invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman; recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania; privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara; autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice; organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania;
   l) modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar.
   (2) Prezentul titlu nu aduce atingere obligatiilor statului roman instituite in temeiul:
   a) Regulamentului (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 si Regulamentului (CEE) nr. 547/72 la resortisantii unor tari terte care nu fac obiectul dispozitiilor respective exclusiv pe motive de cetatenie;
   b) Regulamentului (CE) nr. 726/2004;
   c) Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
   d) Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT);
   e) Regulamentului (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca;
   f) Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I), Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II) si altor norme ale Uniunii privind dreptul international privat, indeosebi normele conexe jurisdictiei tribunalelor si legislatiei aplicabile;
   g) Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisantii tarilor terte care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetatenie.

   
CAPITOLUL II

  Delimitari conceptuale

   Art. 866. - In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
   a) asistenta medicala - servicii de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale;
   b) persoana asigurata:
   1. persoanele, inclusiv membrii familiilor acestora, reglementate de art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si care sunt persoane asigurate in sensul art. 1 lit. c) din regulamentul respectiv; si
   2. resortisantii unei tari terte care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 859/2003 sau a Regulamentul (UE) nr. 1.231/2010 ori care satisfac conditiile legislatiei statului membru de afiliere pentru dreptul la prestatii;
   c) stat membru de afiliere:
   1. in cazul persoanelor mentionate la lit. b) pct. 1, Romania sau un alt stat membru al UE care are competenta sa acorde persoanei asigurate o autorizare prealabila pentru a primi tratament adecvat in afara statului membru de resedinta in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si cu Regulamentul (CE) nr. 987/2009;
   2. in cazul persoanelor mentionate la lit. b) pct. 2, Romania sau un alt stat membru al UE care are competenta sa acorde persoanei asigurate o autorizare prealabila pentru a primi tratament adecvat in alt stat membru al UE in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 859/2003 sau cu Regulamentul (UE) nr. 1.231/2010. Daca niciun stat membru al UE nu are competenta in conformitate cu respectivele regulamente, statul membru de afiliere este statul membru in care persoana este asigurata sau in care are dreptul la prestatii in caz de boala in conformitate cu legislatia statului membru respectiv;
   d) stat membru in care se efectueaza tratamentul - Romania sau un alt stat membru al UE pe teritoriul caruia i se acorda pacientului asistenta medicala. In cazul telemedicinei, asistenta medicala este considerata a fi furnizata in Romania sau in alt stat membru al UE in care este stabilit furnizorul de servicii medicale;
   e) asistenta medicala transfrontaliera - asistenta medicala furnizata sau prescrisa intr-un alt stat membru al UE decat statul membru de afiliere;
   f) cadru medical - este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical generalist, asistentul medical si moasa potrivit art. 642 sau o persoana considerata cadru medical conform legislatiei statului membru in care se efectueaza tratamentul;
   g) furnizor de servicii medicale - orice persoana fizica sau juridica ce furnizeaza in mod legal asistenta medicala pe teritoriul Romaniei sau al unui alt stat membru;
   h) pacient - orice persoana fizica care solicita sa primeasca sau primeste asistenta medicala in Romania sau intr-un alt stat membru al UE;
   i) medicament - conform definitiei prevazute la art. 695 pct. 1;
   j) dispozitiv medical - conform definitiei prevazute la art. 2 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale si conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active;
   k) prescriptie - prescriptie pentru un medicament sau pentru un dispozitiv medical eliberata de o persoana calificata in acest sens in Romania sau in statul membru in care este eliberata prescriptia;
   l) tehnologie medicala - un medicament, un dispozitiv medical sau proceduri medicale si chirurgicale, precum si masuri pentru prevenirea, diagnosticarea sau tratamentul bolilor, utilizate in domeniul asistentei medicale;
   m) fise medicale - ansamblul de documente continand date, evaluari si informatii de orice natura privind situatia si evolutia clinica a unui pacient de-a lungul tratamentului;
   n) Sistemul de informare al pietei interne - platforma electronica prevazuta de Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei («Regulamentul IMI»).

   
CAPITOLUL III

  Responsabilitati in vederea acordarii de asistenta medicala transfrontaliera

   Art. 867. - In intelesul prezentului titlu, asistenta medicala transfrontaliera este acordata pe teritoriul Romaniei tinand seama de principiile universalitatii, accesului la ingrijiri de buna calitate, echitatii si solidaritatii si in conformitate cu:
   a) legislatia nationala privind asistenta medicala;
   b) standardele si orientarile nationale privind calitatea si siguranta prevazute in normele privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile ulterioare, in ghidurile si protocoalele clinice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, precum si potrivit standardelor de acreditare definite de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, precum si in alte dispozitii legale in vigoare;
   c) legislatia UE in materie de standarde de siguranta.
   Art. 868. - (1) Pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, se infiinteaza si functioneaza Punctul national de contact, ca structura fara personalitate juridica, denumit in continuare PNC, cu urmatoarele atributii:
   a) consultarea cu organizatiile de pacienti, structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, furnizorii de servicii medicale si asiguratorii de sanatate;
   b) colaborarea cu celelalte PNC si cu Comisia Europeana in acest sens;
   c) furnizarea catre pacienti, la cerere, datele de contact ale punctelor nationale de contact din alte state membre ale UE;
   d) furnizarea catre pacienti a informatiilor privind furnizorii de servicii medicale, inclusiv a informatiilor la cerere privind un drept specific al furnizorilor de a presta servicii sau orice restrictii privind desfasurarea activitatii lor profesionale, informatii in conformitate cu art. 871, precum si a informatiilor privind drepturile pacientilor, procedurile referitoare la plangeri si mecanismele pentru repararea daunelor, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si optiunile juridice si administrative disponibile pentru solutionarea litigiilor, inclusiv in cazul unui prejudiciu rezultat in urma asistentei medicale transfrontaliere;
   e) furnizarea catre pacienti si cadre medicale, la cerere, a informatiilor privind drepturile cu privire la primirea de asistenta medicala transfrontaliera, indeosebi in ceea ce priveste termenii si conditiile de rambursare a costurilor si procedurile de evaluare si de stabilire a drepturilor respective. In informatiile privind asistenta medicala transfrontaliera se face o distinctie clara intre drepturile de care beneficiaza pacientii in temeiul prezentului capitol si drepturile ce decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.
   (2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt usor accesibile si sunt puse la dispozitie prin mijloace electronice si in formate accesibile persoanelor cu handicap, dupa caz.
   (3) Nerespectarea atributiilor prevazute la alin. (1) de catre personalul PNC constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii.
   Art. 869. - (1) Organizarea si functionarea PNC se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
   (2) Finantarea PNC se asigura din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
   Art. 870. - (1) Ministerul Sanatatii comunica Comisiei Europene denumirea si datele de contact ale PNC desemnat.
   (2) Ministerul Sanatatii publica pe site-ul propriu informatiile prevazute la alin. (1) si monitorizeaza indeplinirea atributiilor de catre PNC potrivit normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
   Art. 871. - PNC este obligat sa furnizeze, potrivit legii, pacientilor, la cerere, informatii privind:
   a) standardele si orientarile mentionate la art. 867 lit. b);
   b) supravegherea si evaluarea furnizorilor de servicii medicale;
   c) furnizorii de servicii medicale care intra sub incidenta standardelor si orientarilor prevazute la lit. a);
   d) accesibilitatea spitalelor pentru persoanele cu handicap.
   Art. 872. - (1) Pacientii au dreptul sa depuna plangeri prin intermediul carora acestia pot solicita repararea daunelor potrivit prevederilor legale in vigoare, daca acestia sufera prejudicii produse in urma asistentei medicale pe care o primesc.
   (2) Pacientii au dreptul la protectia vietii private in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 21 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
   (3) Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale, pacientii din celelalte state membre ale UE, care au beneficiat de tratament pe teritoriul Romaniei, au dreptul la un dosar medical al tratamentului respectiv, in format hartie sau in format electronic, si au acces la cel putin o copie a acestui dosar, sub rezerva prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (4) Pacientii din Romania care doresc sa beneficieze sau beneficiaza de asistenta medicala transfrontaliera au acces de la distanta, potrivit legii, la dosarele lor medicale sau primesc cel putin o copie a acestora, in conformitate cu si sub rezerva prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Avocatului Poporului nr. 75/2002, Legii nr. 46/2003, Legii nr. 506/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 102/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, conform normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (5) Persoanele asigurate au dreptul la rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere indiferent de locul de pe teritoriul UE al acordarii asistentei medicale respective.
   Art. 873. - (1) Furnizorii de servicii medicale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei au urmatoarele obligatii:
   a) sa puna la dispozitia pacientilor informatii referitoare la optiunile de tratament, disponibilitatea, calitatea si siguranta asistentei medicale pe care o furnizeaza in Romania;
   b) sa puna la dispozitia pacientilor facturi clare si informatii clare privind preturile si/sau tarifele;
   c) sa puna la dispozitia pacientilor informatii privind autorizarea sau inregistrarea, asigurarea acestora sau privind alte mijloace de protectie personala sau colectiva cu privire la raspunderea civila a cadrelor medicale si a furnizorului de servicii medicale, in conformitate cu prevederile legale;
   d) sa acorde asistenta medicala transfrontaliera in mod nediscriminatoriu din motive de nationalitate tuturor pacientilor din celelalte state membre ale UE, cu exceptia situatiilor in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, cum ar fi cerintele de planificare referitoare la asigurarea unui acces suficient si permanent la o gama echilibrata de tratamente de inalta calitate sau la dorinta de a controla costurile si de a evita, pe cat posibil, orice risipa de resurse financiare, tehnice si umane, de a adopta masuri privind accesul la tratament menite sa indeplineasca responsabilitatea lor fundamentala de a asigura acces suficient si permanent la asistenta medicala; situatiile cu caracter de exceptie definite de prezentul alineat se stabilesc prin hotarare a Guvernului;
   e) sa perceapa pacientilor cetateni ai altor state membre ale UE preturi si/sau tarife identice cu cele percepute cetatenilor romani aflati intr-o situatie medicala comparabila. In situatia in care nu exista preturi si/sau tarife comparabile pentru pacientii autohtoni, preturile si/tarifele sunt calculate de catre furnizori in conformitate cu criterii obiective si nediscriminatorii;
   f) sa realizeze monitorizarea medicala in cazul in care un pacient a beneficiat de asistenta medicala transfrontaliera, similara cu cea de care ar fi beneficiat pacientul daca asistenta medicala ar fi fost furnizata pe teritoriul Romaniei, in cazul in care o astfel de monitorizare se dovedeste necesara;
   g) sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie;
   h) sa puna la dispozitia pacientilor documentele prevazute la art. 872 alin. (3) si (4) in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii.
   (2) Furnizorii de servicii medicale pun la dispozitie catre PNC, la cerere, gratuit informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c).
   (3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.
   (4) Dispozitiile referitoare la contraventiile din prezenta lege se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Limitele amenzilor se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
   (6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre personalul imputernicit si se sanctioneaza de catre organele de control ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor Publice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, potrivit competentelor legale.

   
CAPITOLUL IV

  Rambursarea costurilor

   Art. 874. - (1) Costurile asistentei medicale transfrontaliere sunt rambursate de casele de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile prezentului titlu.
   (2) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, persoanele asigurate in sistemul de asigurari obligatorii de sanatate din Romania, care se deplaseaza intr-un alt stat membru UE pentru a beneficia de asistenta medicala transfrontaliera, suporta contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale primite in conformitate cu legislatia statului membru in care se acorda asistenta medicala.
   (3) Contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prevazute la alin. (1) va fi rambursata de catre casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata:
   a) daca serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se regasesc printre prestatiile la care are dreptul persoana asigurata conform legislatiei asigurarilor sociale de sanatate si sunt decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
   b) daca sunt respectate criteriile de eligibilitate prevazute in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului;
   c) pana la nivelul preturilor/tarifelor care ar fi fost suportate de Romania prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, daca asistenta medicala respectiva ar fi fost acordata pe teritoriul Romaniei, fara a depasi preturile/tarifele efective ale asistentei medicale primite si evidentiate in documentele de plata si fara a suporta contravaloarea serviciilor de cazare si de calatorie suportate de persoanele asigurate, precum si costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri atunci cand beneficiaza de asistenta medicala transfrontaliera.
   (4) Metodologia de rambursare a preturilor/tarifelor reprezentand contravaloarea asistentei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul acestora, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
   Art. 875. - (1) In situatia in care casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, nu aproba cererile asiguratilor privind rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, acestea sunt obligate sa le comunice acest lucru, in scris, indicand temeiul legal, in termenul prevazut in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (2) Asiguratii pot face contestatie pentru situatia prevazuta la alin. (1) sau impotriva nivelului contravalorii asistentei medicale transfrontaliere rambursate, la casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Ulterior comunicarii raspunsului la contestatie sau la expirarea termenului de raspuns, asiguratul se poate adresa instantei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
CAPITOLUL V

  Asistenta medicala care face obiectul autorizarii prealabile

   Art. 876. - (1) Asistenta medicala care face obiectul autorizarii prealabile se limiteaza la asistenta medicala care:
   a) face obiectul unor cerinte de planificare referitoare la asigurarea unui acces suficient si permanent la o gama echilibrata de tratamente de inalta calitate in Romania sau la dorinta de a controla costurile si de a evita, pe cat posibil, orice risipa de resurse financiare, tehnice si umane si:
   (i) presupune internarea pacientului in spital pentru spitalizare continua - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru tipurile de tratament stabilite prin hotarare a Guvernului;
   (ii) necesita utilizarea unei infrastructuri sau a unui echipament medical foarte specializat si costisitor;
   b) implica tratamente care prezinta un risc deosebit pentru pacient sau pentru populatie;
   c) este furnizata de un furnizor de servicii medicale care, de la caz la caz, ar putea genera preocupari serioase si specifice legate de calitatea sau siguranta ingrijirii, cu exceptia asistentei medicale supuse legislatiei Uniunii care asigura un nivel minim de siguranta si calitate in Uniune.
   (2) Asistenta medicala ce face obiectul autorizarii prealabile, conditiile de autorizare si termenul de raspuns la cererile de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   (3) In ceea ce priveste cererile de autorizare prealabila depuse de o persoana asigurata pentru a beneficia de asistenta medicala transfrontaliera, casele de asigurari de sanatate verifica daca au fost indeplinite conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 883/2004. In cazul indeplinirii conditiilor, autorizarea prealabila este acordata in temeiul regulamentului respectiv, cu exceptia situatiei in care asiguratul solicita, in scris, contrariul.
   (4) Ministerul Sanatatii comunica Comisiei Europene categoriile de asistenta medicala supuse autorizarii prealabile.
   Art. 877. - (1) In situatia in care casele de asigurari de sanatate nu aproba cererile asiguratilor privind autorizarea prealabila pentru rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, acestea sunt obligate sa le comunice acest lucru, in scris, indicand temeiul legal, in termenul prevazut in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (2) Asiguratii pot face contestatie pentru situatia prevazuta la alin. (1) la casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata in termen de 15 de zile de la data luarii la cunostinta, urmand a primi un raspuns in termen de 15 zile de la data inregistrarii contestatiei.
   (3) Ulterior comunicarii raspunsului la contestatie sau la expirarea termenului de raspuns prevazut la alin. (2), asiguratul se poate adresa instantei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
CAPITOLUL VI

  Cooperarea in domeniul asistentei medicale

   Art. 878. - (1) In aplicarea prezentului titlu, Ministerul Sanatatii coopereaza cu celelalte structuri similare din statele membre UE prin schimburi de informatii, in special intre PNC-urile lor, in conformitate cu art. 868 alin. (1) lit. b).
   (2) Ministerul Sanatatii faciliteaza, in limitele competentei, cooperarea privind acordarea asistentei medicale transfrontaliere la nivel national/teritorial si local, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informatiei si comunicarii si al altor forme de cooperare transfrontaliera.
   Art. 879. - (1) Ministerul Sanatatii, in calitate de coordonator al Sistemului de informare al pietei interne (IMI) si Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentisti, Colegiul Farmacistilor si Ordinul Asistentilor Medicali, Asistentilor Medicali Generalisti si Moaselor, in calitate de autoritati competente in sensul Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, pun la dispozitia PNC si autoritatilor din alte state membre, la cerere, gratuit, informatiile privind dreptul de practica al cadrelor medicale aflate in evidenta, in scopul acordarii de asistenta medicala transfrontaliera.
   (2) Schimbul de informatii cu autoritatile din alte state membre se desfasoara prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne.
   Art. 880. - (1) In cazul in care un medicament este autorizat pentru a fi introdus pe piata pe teritoriul Romaniei si este inclus in lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii, in conformitate cu titlul XVII «Medicamentul» sau cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, prescriptiile eliberate in alt stat membru al UE unui anumit pacient pentru un astfel de produs pot fi utilizate pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare si orice restrictii privind recunoasterea prescriptiilor individuale sunt interzise, cu exceptia cazului in care aceste restrictii:
   a) se limiteaza la ceea ce este necesar si proportionat pentru protejarea sanatatii umane si sunt nediscriminatoare; sau
   b) se bazeaza pe indoieli legitime si justificate legate de autenticitatea, continutul sau claritatea unei prescriptii individuale.
   (2) Recunoasterea prescriptiilor prevazute la alin. (1) nu aduce atingere normelor nationale de reglementare a eliberarii prescriptiilor si medicamentelor, inclusiv a substituirii generice sau a substituirii de alt tip. Recunoasterea prescriptiilor nu aduce atingere normelor privind rambursarea medicamentelor. Rambursarea costului medicamentelor se stabileste prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (3) Recunoasterea prescriptiilor nu aduce atingere dreptului farmacistului, in temeiul legislatiei in vigoare, de a refuza, din considerente etice, eliberarea unui medicament care face obiectul unei prescriptii eliberate in alt stat membru al UE, daca farmacistul ar avea dreptul sa refuze eliberarea, in cazul in care prescriptia ar fi fost eliberata in statul membru de afiliere.
   (4) In plus fata de recunoasterea prescriptiei, in cazul in care o prescriptie este emisa in statul membru in care se efectueaza tratament pentru produse sau echipamente medicale disponibile in Romania si se solicita eliberarea prescriptiei in Romania, asigurarea continuitatii tratamentului se va realiza conform normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului prevazute la alin. (2).
   (5) Prezentul articol se aplica, de asemenea, dispozitivelor medicale care sunt introduse legal pe piata din Romania si sunt decontate in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.
   (6) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul medicamentelor care fac obiectul unei prescriptii medicale speciale, astfel cum se prevede la art. 781 alin. (2).

   
CAPITOLUL VII

  Retelele europene de referinta

   Art. 881. - Ministerul Sanatatii sprijina dezvoltarea retelelor europene de referinta prin:
   a) conectarea furnizorilor de servicii medicale si a centrelor de expertiza adecvate de pe teritoriul national si asigurarea diseminarii informatiilor catre furnizorii de servicii medicale si centrele de expertiza adecvate de pe teritoriul national;
   b) stimularea participarii furnizorilor de servicii medicale si a centrelor de expertiza la retelele europene de referinta.

   
CAPITOLUL VIII

  Bolile rare

   Art. 882. - Ministerul Sanatatii coopereaza cu celelalte state membre ale UE in ceea ce priveste dezvoltarea capacitatii de diagnosticare si tratament prin:
   a) sporirea gradului de informare a cadrelor medicale cu privire la instrumentele care le stau la dispozitie, la nivelul UE, pentru a le oferi asistenta in vederea diagnosticarii corecte a bolilor rare, in special baza de date Orphanet, si cu privire la retelele europene de referinta;
   b) sporirea gradului de informare a pacientilor, a cadrelor medicale si a organismelor responsabile cu finantarea asistentei medicale cu privire la posibilitatile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a trimite pacientii care sufera de boli rare in alte state membre chiar si pentru diagnosticare si tratamente care nu sunt disponibile in statul membru de afiliere.

   
CAPITOLUL IX

  e-Sanatatea

   Art. 883. - Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate coopereaza si participa la schimburi de informatii cu alte state membre ale UE care opereaza in cadrul unei retele voluntare ce conecteaza autoritatile nationale responsabile de e-sanatate desemnate de statele membre ale UE.

   
CAPITOLUL X

  Cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale

   Art. 884. - (1) Ministerul Sanatatii participa la intalnirile si activitatile retelei voluntare a UE care conecteaza autoritatile si organismele nationale responsabile de evaluarea tehnologiilor in domeniul sanatatii.
   (2) Ministerul Sanatatii comunica Comisiei Europene datele de contact ale reprezentantilor desemnati.

   
CAPITOLUL XI

  Dispozitii finale

   Art. 885. - (1) Ministerul Sanatatii furnizeaza Comisiei Europene asistenta si toate informatiile disponibile pentru realizarea de catre aceasta a evaluarilor si rapoartelor de implementare.
   (2) CNAS recurge la Comisia administrativa instituita in temeiul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pentru abordarea consecintelor financiare ale aplicarii prezentului titlu asupra statelor membre ale UE care au optat pentru rambursarea pe baza unor sume fixe, in cazurile reglementate de art. 20 alin. (4) si art. 27 alin. (5) din regulamentul respectiv.
   
*
    Prezentul titlu transpune partial Directiva nr. 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, p. 45-65.

   
TITLUL XIX

  Dispozitive medicale

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 886. - (1) Prezentul titlu stabileste cadrul legal si institutional pentru controlul dispozitivelor medicale puse in functiune si utilizate, precum si pentru controlul activitatilor de comercializare, distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale.
   (2) Prevederile prezentului titlu se aplica si accesoriilor dispozitivelor medicale, atunci cand accesoriile sunt folosite impreuna cu un dispozitiv medical pentru a permite utilizarea acestuia in scopul propus. In sensul prezentului titlu, accesoriile sunt tratate ca dispozitive medicale.
   Art. 887. - (1) Termenii folositi in prezentul titlu se definesc conform prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu modificarile ulterioare, art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a dispozitivelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 17 februarie 2009, art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 25 februarie 2009, si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) In sensul prezentei legi, sintagma supraveghere in utilizare se defineste ca fiind ansamblul de masuri prin care se asigura si se confirma siguranta in functionare si performantele, conform scopului propus, pe toata durata de exploatare a dispozitivului medical si se identifica incidentele in utilizare.
   (3) In sensul prezentului titlu, prin structura de specialitate se intelege institutia publica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii, care exercita atributii specifice in domeniul dispozitivelor medicale.
   Art. 888. - (1) Activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale se desfasoara cu respectarea prevederilor prezentului titlu si ale normelor metodologice, aprobate prin act administrativ al conducatorului structurii de specialitate.
   (2) Activitatile prevazute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Exceptie de la aceasta cerinta fac activitatile care se realizeaza de catre insusi producatorul dispozitivelor medicale ce fac obiectul acestor activitati.
   (3) Avizul prevazut la alin. (2) se emite de structura de specialitate, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, in baza evaluarii competentei si a capabilitatii persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, de a realiza activitatile pentru care solicita avizul.
   Art. 889. - (1) Dispozitivele medicale se comercializeaza, se distribuie, se instaleaza si se intretin, pentru a fi utilizate in conformitate cu scopul propus, numai de catre persoanele fizice sau juridice pentru care s-a emis avizul prevazut la art. 888 alin. (3).
   (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica persoanelor fizice si persoanele juridice care desfasoara in mod legal activitatea de comercializare, distribuire, instalare si intretinere a dispozitivelor medicale in statul lor de origine UE sau SEE.
   (3) Persoanele fizice si persoanele juridice cu sediul in Romania care presteaza activitatile prevazute la art. 888 alin. (1) sunt obligate ca, anterior prestarii acestor activitati, sa solicite avizul prevazut la art. 888 alin. (3).
   (4) Persoanele fizice si persoanele juridice pentru care s-a emis avizul prevazut la art. 888 alin. (3) sunt obligate sa faca cunoscuta structurii de specialitate orice modificare adusa conditiilor care au stat la baza emiterii acestui aviz.
   (5) Persoanele fizice si juridice care realizeaza activitatile prevazute la art. 888 alin. (1) si care modifica parametrii functionali ori configuratia dispozitivelor medicale sunt considerate producatori si sunt obligate ca, anterior punerii in functiune si utilizarii dispozitivelor medicale asupra carora au intervenit, sa supuna aceste dispozitive medicale evaluarii conformitatii, potrivit cerintelor legale aplicabile.
   Art. 890. - Dispozitivele medicale puse in functiune si aflate in utilizare se supun, in conditiile stabilite prin instructiunile aprobate prin act administrativ al conducatorului structurii de specialitate, urmatoarelor modalitati de control:
   a) control prin verificare periodica;
   b) inspectie si testare inopinata;
   c) supraveghere in utilizare.
   Art. 891. - Activitatile de evaluare prevazute la art. 888 alin. (3), precum si cele de control prevazute la art. 890 se realizeaza de catre structura de specialitate.
   Art. 892. - (1) In aplicarea prevederilor prezentului titlu, structura de specialitate are urmatoarele atributii principale:
   a) elaboreaza proceduri tehnice specifice in domeniul dispozitivelor medicale, care se aproba prin act administrativ al conducatorului acesteia;
   b) evalueaza si/sau auditeaza, la cerere, persoanele fizice sau juridice care solicita avizul prevazut la art. 888 alin. (3);
   c) asigura, prin examinare si testare, controlul dispozitivelor medicale aflate in utilizare, in baza normelor metodologice aprobate prin act administrativ al conducatorului acesteia;
   d) asigura evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, in conditiile prevazute de prezentul titlu;
   e) informeaza periodic Ministerul Sanatatii cu privire la activitatea din domeniul de competenta.
   (2) Structura de specialitate desfasoara si alte activitati, in conditiile legii.
   Art. 893. - (1) Dispozitivele medicale second-hand (la mana a doua), furnizate gratuit sau contra cost, se comercializeaza, se pun in functiune si sunt utilizate numai in urma evaluarii performantelor acestora de catre structura de specialitate si in baza avizului eliberat de catre aceasta.
   (2) Dispozitivele medicale second-hand prevazute la alin. (1), comercializate si/sau puse in functiune, trebuie sa poarte marcajul de conformitate CE si sa fi fost supuse evaluarii conformitatii inainte de introducerea pe piata, potrivit normelor europene privind dispozitivele medicale.

   
CAPITOLUL II

  Autoritatea competenta in domeniul dispozitivelor medicale

   Art. 894. - (1) Structura de specialitate este autoritatea competenta si decizionala in domeniul dispozitivelor medicale.
   (2) Structura de specialitate exercita atributiile autoritatii competente prevazute in legislatie si propune ministrului sanatatii actele normative de transpunere a directivelor europene sau de creare a cadrului de aplicare a regulamentelor Uniunii Europene din domeniul dispozitivelor medicale, dupa caz.

   
CAPITOLUL III

  Supravegherea dispozitivelor medicale in utilizare

   Art. 895. - In vederea asigurarii nivelului de securitate si performanta adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale si a evitarii generarii de incidente, utilizatorii au obligatia:
   a) de a utiliza dispozitivele medicale numai in scopul pentru care au fost realizate;
   b) de a se asigura ca dispozitivele medicale sunt utilizate numai in perioada de valabilitate a acestora, cand este cazul, si ca nu prezinta abateri de la performantele functionale si de la cerintele de securitate aplicabile;
   c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care sa tina seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare si de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice in vigoare;
   d) de a asigura verificarea periodica, intretinerea si repararea dispozitivelor medicale cu unitati avizate pentru efectuarea acestor servicii;
   e) de a comunica producatorilor si structurii de specialitate orice incident survenit in timpul utilizarii;
   f) de a raporta structurii de specialitate toate dispozitivele medicale existente in unitate, inregistrate in evidentele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al conducatorului structurii de specialitate;
   g) de a asigura un sistem documentat de evidenta privind dispozitivele medicale utilizate, reparate si verificate, potrivit normelor metodologice in vigoare.

   
CAPITOLUL IV

  Sanctiuni

   Art. 896. - Incalcarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.
   Art. 897. - Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
   a) nerespectarea prevederilor art. 889 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicabila prestatorului activitatii neavizate;
   b) nerespectarea prevederilor art. 889 alin. (5), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei si cu retragerea avizului prevazut la art. 888 alin. (3);
   c) nerespectarea prevederilor art. 893, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicabila furnizorului si unitatii sanitare, precum si cu interzicerea utilizarii dispozitivului medical pana la data obtinerii avizului prevazut de prezentul titlu;
   d) nerespectarea prevederilor art. 889 alin. (4), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
   e) nerespectarea prevederilor art. 895 lit. a) -e), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
   f) nerespectarea prevederilor art. 895 lit. f), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
   g) impiedicarea fara drept, sub orice forma, a persoanelor imputernicite sa isi exercite atributiile prevazute in prezentul titlu, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
   Art. 898. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de personalul structurii de specialitate, imputernicit in acest scop.

   
CAPITOLUL V

  Baza de date

   Art. 899. - Datele inregistrate in conformitate cu prezentul titlu vor fi stocate intr-o baza de date organizata si coordonata de structura de specialitate.
   Art. 900. - Normele metodologice si instructiunile aprobate prin ordin al conducatorului structurii de specialitate conform prevederilor prezentei legi se publica.

   
CAPITOLUL VI

  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 901. - (1) Pentru emiterea avizului prevazut la art. 888 alin. (3) structura de specialitate percepe o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Guvernului.
   (2) Pentru examinarile prevazute la art. 892 alin. (1) lit. b) -d) structura de specialitate stabileste si incaseaza contravaloarea serviciilor fixate pe baza de tarife, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
   Art. 902. - Persoanele juridice si persoanele fizice carora le sunt aplicabile prevederile prezentului titlu sunt obligate sa asigure confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor de serviciu.
   Art. 903. - Structura de specialitate elaboreaza in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu normele metodologice pentru aplicarea acestuia, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii."
   137. In tot cuprinsul legii, sintagma "control in sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "inspectia sanitara de stat".
   Art. II. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se reorganizeaza prin divizare in Agentia Nationala a Medicamentului si in Agentia Nationala de Achizitii, Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate, prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
   (2) Atributiile din domeniul dispozitivelor medicale, personalul si patrimoniul aferent structurilor de dispozitive medicale se preiau de catre Agentia Nationala de Achizitii, Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate.
   (3) Incadrarea personalului prevazut la alin. (2) se realizeaza cu pastrarea drepturilor salariale si cu respectarea statutului fiecarei categorii de personal.
   (4) Agentia Nationala de Achizitii, Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate preia patrimoniul aferent structurilor de dispozitive medicale mentionat la alin. (1), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin protocol de predare-preluare.
   Art. III. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Institutul National de Sanatate Publica se reorganizeaza, prin hotarare a Guvernului, prin divizare partiala si preluarea activitatii, personalului si patrimoniului Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii de catre Agentia Nationala de Achizitii, Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate.
   (2) Personalul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii prevazut la alin. (1) se preia cu pastrarea drepturilor salariale si cu respectarea statutului fiecarei categorii de personal.
   (3) Agentia Nationala de Achizitii, Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate preia patrimoniul aferent Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. IV. - (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti se reorganizeaza prin divizare partiala si preluarea unor activitati de catre Ministerul Sanatatii si structurile de specialitate ale acestuia.
   (2) Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti desfasoara activitati de formare si dezvoltare profesionala a personalului din domeniul sanatatii, inclusiv in domeniul managementului proiectelor angajate din fonduri europene sau structurale.
   (3) Ministerul Sanatatii si structurile de specialitate preiau de la Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti personalul aferent atributiilor preluate, cu pastrarea drepturilor salariale si cu respectarea statutului fiecarei categorii de personal.
   (4) Ministerul Sanatatii si structurile de specialitate preiau de la Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti patrimoniul aferent atributiilor preluate conform alin. (1) stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin protocol de predare-preluare.
   Art. V. - Achitarea obligatiilor de plata inregistrate in limita bugetului aprobat pentru implementarea programelor nationale de sanatate in anul 2013 si 2014, finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, se asigura in anul 2014 din bugetul Ministerului Sanatatii, dupa cum urmeaza:
   a) de la titlul 20 "Bunuri si servicii", pentru activitatile implementate de Ministerul Sanatatii si institutiile publice din subordine;
   b) de la titlul 20 "Bunuri si servicii", pentru activitatile implementate in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si unitatile de specialitate, altele decat cele din subordinea Ministerului Sanatatii;
   c) de la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", pentru activitatile implementate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii.
   Art. VI. - Autoritatile administratiei publice locale pot participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite in conditiile legii, bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale furnizorilor de servicii medicale, aflati in subordinea altor autoritati ale administratiei publice locale, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele proprii.
   Art. VII. - (1) Dispozitiile art. 45 alin. (1) lit. a) si c), art. 47, art. 48 alin. (2) si (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) si (4), art. 57, art. 242, art. 265 alin. (21) si art. 362 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, intra in vigoare la data de 1 august 2014.
   (2) Dispozitiile art. 220 si art. 2621 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
   (3) Dispozitiile art. 20, art. 836 alin. (1) lit. m1) si n) si art. 873 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, intra in vigoare in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   (4) Ordinul privind organizarea si functionarea PNC prevazut la art. 869 alin. (1) se elaboreaza in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
   (5) Hotararea Guvernului prevazuta la art. 870 alin. (2), precum si Hotararea Guvernului prevazuta la art. 872 alin. (3) si alin. (4), art. 873 alin. (1) lit. d) si alin. (5), art. 874 alin. (3) lit. b) si alin. (4), art. 876 alin. (1) lit. a) pct. (i) si alin. (2), art. 877 alin. (1) si art. 880 alin. (2) si alin. (4) se elaboreaza in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
   (6) Dispozitiile privind raspunderea contraventionala prevazute la titlul XIX "Dispozitive medicale" din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (7) Titlul XIX "Dispozitive medicale" intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   Art. VIII. - (1) Activitatea de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri medicale si paliative se realizeaza de Agentia de Evaluare si Calitate in Sanatate, structura de specialitate in subordinea Ministerului Sanatatii, care va fi infiintata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului.
   (2) In termenul prevazut la alin. (1), criteriile, metodologia de evaluare si cuantumul taxei de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
   (3) Veniturile obtinute in urma activitatii de evaluare se constituie venituri proprii ale structurii de specialitate prevazute la alin. (1).
   (4) La data intrarii in vigoare a prevederilor prevazute la alin. (1), art. 244 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
   Art. IX. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 17 februarie 2011, se abroga.
   (2) Masurile pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (reformare) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   Art. X. - La data intrarii in vigoare a titlului XIX "Dispozitive medicale" se abroga Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare.
   Art. XI. - Dupa alineatul (1) al articolului 9 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Finantarea asigurarii continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara, respectiv plata personalului medical care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de permanenta si dotarea trusei de urgenta se poate face si de la bugetele locale."
   Art. XII. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 184/2013, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Se desemneaza Ministerul Sanatatii, prin structura de specialitate care exercita atributii de specialitate in domeniul dispozitivelor medicale, ca fiind unitate de achizitii publice centralizata."
   2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Unitatea de achizitii publice centralizata prevazuta la art. 1 incheie acorduri-cadru in numele si pentru unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua autoritatilor administratiei publice locale, precum si pentru institutii publice aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii.
    (2) In baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achizitii publice centralizata, unitatile sanitare publice si institutiile publice aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii incheie si deruleaza contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sanatatii."
   Art. XIII. - Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 9 noiembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Numarul maxim de posturi din sistemul de asigurari sociale de sanatate este de 3.286, dintre care 296 de posturi pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, inclusiv presedintele, si 2.990 de posturi pentru casele de asigurari de sanatate, repartizate, in conditiile legii, de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."
   Art. XIV. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a bugetului Ministerului Sanatatii, precum si in volumul si structura bugetului FNUASS pe anul 2014, cu mentinerea echilibrului bugetar.
   Art. XV. - Anual, nivelul transferurilor catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa acopere cel putin nivelul sumelor alocate in anul precedent pentru finantarea programelor nationale de sanatate preluate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de la Ministerul Sanatatii potrivit prezentei ordonante de urgenta.
   Art. XVI. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru invatamant superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Manescu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
si persoanelor varstnice,
Mariana Campeanu
Ministrul delegat
pentru proiecte de infrastructura de interes national
si investitii straine,
Dan-Coman Sova

    Bucuresti, 29 ianuarie 2014.
    Nr. 2.